วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 หมู่ 13   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-7348316 - 02-1386 593 - 02-1386593
ศูนย์วิปัสนาจารย์เคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 03/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 200314
Page Views 299805
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๑ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๒ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๓ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๔ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๕ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๖ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๗ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๘ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๙ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑ ( กลุ่มที่ ๑๐ )
อ่าน 930 ครั้ง

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
๓๑/๒ หมู่ ๑๓ นวมินทร์ ๔๒ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๗๓๔๘๓๑๖  โทรสาร ๐๒-๑๓๘๖๖๗๙ สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย ๐๒-๑๓๘๖๕๙๓ เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8
 E Mail watsuwanprasit@hotmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit