วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 หมู่ 13 ถ.นวมินทร์ ซอย 42 แยก 27   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-1386680 - 02-7348316 - 02-1386593
ศูนย์วิปัสนาจารย์เคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 26/04/2016
สถิติผู้เข้าชม 271902
Page Views 394101
คณะกรรมการวัด
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประกาศสมาธิคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.ภุชงค์ ควรคิด
ตำแหน่ง : ประธานกรรม
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ.สุผล สขคณาลักษณ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ชนัย ฉินฺกาโม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา วาสิงหน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์บุญเกิด
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์วิชัย ญาณวิชโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม เหลืองอร่ามงวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นาย กษิณ ทุกรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทีเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายหล่ำ สาคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรชัย เจริญศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายรั่นทม พยอม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเภา พยอม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ สวัสดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง เชยกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
๓๑/๒ หมู่ ๑๓ นวมินทร์ ๔๒ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๗๓๔๘๓๑๖  โทรสาร ๐๒-๑๓๘๖๖๗๙ สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย ๐๒-๑๓๘๖๕๙๓ เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8
 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit