ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๒
ภาควิชาการวิปัสสนาจารย์รุ่น๔๒
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์
คุณสมบัติพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๒
ดาวโหลดรูปพระวิปัสสนารุ่นที่๔๔
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 22/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 493951
Page Views 709322
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การบวช
รับบวชเนกขัมมจารี เนกขัมมจาริณีทั้งหญิง และ ชาย  วันธรรมสวนะรักษาศีลอุโบสถตลอดทุกวันพระตลอดปี
วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดสุวรรณประสิทธิ์
29 พ.ค. 58 ถึง 02 มิ.ย. 57 บวชเนกขัมมะถือศีลวันวิสาขบูชา และฟังเทสน์มหาชาติประจำปี ๒๕๕๘

เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าในวันคล้ายวันประสูต วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานเพื่อให้สาธุชนได้ฟังปณิธานในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าเพื่อได้มาแห่งสัมมาสัมโพธิญาณ

ใส่ชุดขาว หรือสุภาพเรียบร้อย คณะกรรมการวัดสุวรรณประสิทธิ์ และ ญาติโยมสาธุของวัด ฯ
31 มี.ค. 59 ถึง 01 พ.ค. 59 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน ของทุกปี
รับสมัครเยาวชน ชาย-หญิง อายุ ๙ ถึง ๑๗
วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดสุวรรณประสิทธิ์
01 ธ.ค. 59 ถึง 01 มี.ค. 60 โครงการอบรมพระวิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ถึง วันที่ ๑ มีนาคม ของทุกปี
วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ และ วัดป่าหาดนางแก้ว
31 ธ.ค. 59 ถึง 01 ม.ค. 60 เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี(เคาท์ดาวน์)ทุกปี หรืทสวดมนต์ข้ามปีสากล

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี หรือสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ฯ ในเวลา  20.00 น.-06.00 น.มีพระคุณเจ้าภิกษุสามเรณภายในวัด และ ที่มาอบรมพระวิปัสสนาจราย์นำสาธยายมนต์ตลอดทั้งคืน  เวลา 06.00 น. อุบสกอุบสิการ่วมกันทำบุญใส่บาตเพื่อเป็นศิริมงคลแด่ชีวิต

วัดสุวรรณประสิทธิ์ คณะสงฆ์ และ อุบาสกอุบาสิกาของวัด

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2 หมู่ 13 ถนน นวมินทร์  ซอย 42 แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit