ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๒
ภาควิชาการวิปัสสนาจารย์รุ่น๔๒
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์
คุณสมบัติพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๒
ดาวโหลดรูปพระวิปัสสนารุ่นที่๔๔
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 22/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 493921
Page Views 709292
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา

  ฝากให้คิด

 

ก้าวเข้ามาบวชในพระศาสนากคือการก้าวเข้าหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกปรารถนากันมิได้เข้ามาสั่งสมความโง่ เขลาเบาปัญญาต่อเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวงแต่เพื่ออุบายปัญญาพลิกแพลงให้ทันเรื่องกิเลสตัณหาเพราะคนเราอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายในและภายนอก เครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัยมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญถ้าต้องการเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกสะท้านจึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ตามไม่ควรเว้นสติปัญญาที่จะสอดแทรกอยู่ด้วยในวงงานที่ทำพุทธศาสนาสมกับเป็นศาสนาประเสริฐด้วยหลักธรรมที่สอนคนให้ฉลาดทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอยู่อาศัยด้วยเป็นคนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่นวุ่นว่ายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัยไม่ขยันคิดอ่านด้วยความสนใจในงานของตัวเองทุกประเภท งานของพระผู้พร้อมแล้วเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารเป็นงานชั้นเยี่ยมไม่มีงานใดในโลกจะหนักหน่วงถ่วงใจยิ่งกว่างานยกจิตให้พ้นจากห่วงแห่งวัฏฏะทุกข์งานนี้เป็นงานที่ทุ่มเทกำลังทุกด้านแม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อาลัยเสียดายเราตระหนักเสมอว่าผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย

 

จาก พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม
 

  เลขานุการศูนย์วิปัสสนาฯ

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2 หมู่ 13 ถนน นวมินทร์  ซอย 42 แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit