วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
รูปสามเณรปี ๒๕๕๒
รูปกลุ่ม ๑

กลุ่ม ๑

รูปกลุ่ม ๒

กลุ่ม ๒

รูปกลุ่ม ๓

กลุ่ม ๓

รูปกลุ่ม ๔

กลุ่ม ๔

รูปกลุ่ม ๕

กลุ่ม ๕

รูปกลุ่ม ๖

กลุ่ม ๖

รูปกลุ่ม ๗

กลุ่ม ๗

รูปกลุ่ม ๘

กลุ่ม ๘

รูปกลุ่ม ๙

กลุ่ม ๙

รูปกลุ่ม ๑๐

กลุ่ม ๑๐

รูปกลุ่ม ๑๑

กลุ่ม ๑๑

รูปกลุ่ม ๑๒

กลุ่ม ๑๒

รูปศีลจาริณี

ศีลจาริณี