วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐ ( กลุ่มที่ ๑ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐ ( กลุ่มที่ ๒ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐ ( กลุ่มที่ ๓ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐ ( กลุ่มที่ ๔ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐ ( กลุ่มที่ ๕ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐ ( กลุ่มที่ ๖ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐ ( กลุ่มที่ ๗ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐ ( กลุ่มที่ ๘ )
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐ ( กลุ่มที่ ๙ )