ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๒
ภาควิชาการวิปัสสนาจารย์รุ่น๔๒
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์
คุณสมบัติพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๒
ดาวโหลดรูปพระวิปัสสนารุ่นที่๔๔
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 22/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 493937
Page Views 709308
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
...การวางรากฐานกับการเสริมสร้างบุคคลกรของพระวิปัสสนาจารย์อันเป็นเบื้องต้นพระอาจารย์เองก็เริ่มต้นไว้ไห้ดีแล้ว เงินทุนบางส่วนก็หามาไว้ให้แล้วเหลือแต่พระวิปัสสนาจารย์รุ่นๆหลังและพระภิกษุและพุทธบริษัท ๔ ทั้งหลายก็เป็นเหมือนดังหน่อไม้ที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่และกำลังพ้นจากพื้นดินขึ้นสู่เป็นต้นไผ่ที่สวยงามที่่จะเจริญรอยตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้นำพาพระวิปัสสนาจารย์มาเป็นจำนวนหลายต่อหลายรุ่นแล้วถ้าเป็นจำนวนก็ รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๔๔ แล้วเพื่อให้เป็นการพัฒนาตนให้เป็นเหมือนดังผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของวิญญูชนและให้น้อมนำไปปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวธ ในหลักพระธรรมวินัยที่พระองค์พ่อเรานำพาปฏิบัติกันมาเป็นเวลา ๒๕๐๐ ปีมาแล้วรักษาข้อวัตรปฏิบัติทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นไปให้เขาคิดถึงกับการมาการไปของพระวิปัสสนาจารย์ไม่ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ให้มากมาแบบมีบุญอยู่แบบรู้คุณไปแบบมีทุน คำว่าพระวิปัสสนาจารย์ ต้องรู้ในสังขารตน ต้องรู้ในโลกา และทำเห็นผิดให้ถูกต้องในความเป็นไปในสายกลางรู้รักษาความสามัคคีเมื่อยามมีภัยให้ชัดเจนต่อไปจะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพุทธบริษัททั้งหลายต่อไป ฉะนั้นพระอาจารย์บุญเลิศขอฝากเอาไว้ ต้องทำลายเห็นผิดให้กลับสู่ความเห็นให้ที่ถูกต้องต่อมวลประชาอดทน อดกลั้นให้สมดังว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกพระวิปัสสนาจารย์อย่าละทิ้งพ่อแม่ขององค์กรส่งเสริมพัฒนาศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักต่อผู้มาร่วมเข้าอบรมให้เป็นไปในประโยชน์ของความสงบสุขทางจิตใจของพุทธบริษัท ๔ ที่กำลังมาที่กำลังไปให้เป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดีต่อชาวโลกในทักษิตทั้ง ๔  ฉะนั้นพระอาจารย์บุญเลิศขอฝาก...โครงการอบรมนี้ไว้ต่อไป..

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2 หมู่ 13 ถนน นวมินทร์  ซอย 42 แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit