ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๒
ภาควิชาการวิปัสสนาจารย์รุ่น๔๒
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์
คุณสมบัติพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๒
ดาวโหลดรูปพระวิปัสสนารุ่นที่๔๔
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 22/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 493913
Page Views 709284
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์อธิการเดช จิตฺตกาโร

พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๗

เจ้าอาวาสวัดป่าหาดนางแก้ว

ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม

พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๘

เลขานุการศูนย์วิปัสสนา

วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

พระอาจารย์ครูประสิทธิ์วีรคุณ

 พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๔

ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชศรีมา

พระอาจารย์ยุคล ญาณวโร

สำนักวิปัสสนาธรรมโชติ หลังศูนย์วิจัยยาง

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

พระอาจารย์สำรวย ธมฺมธีโร

พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๙

วัดวิหารโบสถ์  ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี

พระอาจารย์ตุ๋ย กตสาโร ผู้สอนธรรม

พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ พรรษา ๑๙ 

พระปาฏิโมกข์ รุ่นที่๑๓ พระปาฏิโมกข์รุ่นแรกของ กทม.

การศึกษาทางโลก อนุปริญญา ทางธรรม น.ธ.เอก 

 อภิธรรมชั้นจูฬตรี

 

พระอาจารย์ปลด อคฺควณฺโณ

พระวิปัสสนาจารยรุ่นที่ ๒๗

วัดสุวรรณประสิทธิ์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

พระอาจารย์บุญมา เมธิโน
พระอาจารย์สุทัศน์ สุมุตฺโต
พระอาจารย์อภิชาติ ฐิตเมโธ
พระอาจารย์บุญมาก กนฺตจาโร
พระอาจารย์กิมหวน กตวีโร
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สากล สนฺตมโน

พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐

พระอาจารย์นิวัฒน์ ปญฺญาวชิโร

วัดบ้านโนนสูง ต.กระแซง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 เบอร์โทร 08-00735004

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2 หมู่ 13 ถนน นวมินทร์  ซอย 42 แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit