ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๒
ภาควิชาการวิปัสสนาจารย์รุ่น๔๒
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์
คุณสมบัติพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๒
ดาวโหลดรูปพระวิปัสสนารุ่นที่๔๔
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 22/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 493918
Page Views 709289
คณะกรรมการวัด
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประกาศสมาธิคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.ภุชงค์ ควรคิด
ตำแหน่ง : ประธานกรรม
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ.สุผล สขคณาลักษณ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ชนัย ฉินฺกาโม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา วาสิงหน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์บุญเกิด
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์วิชัย ญาณวิชโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม เหลืองอร่ามงวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นาย กษิณ ทุกรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทีเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายหล่ำ สาคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรชัย เจริญศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายรั่นทม พยอม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเภา พยอม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ สวัสดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง เชยกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2 หมู่ 13 ถนน นวมินทร์  ซอย 42 แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit

>>