วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
รวมภาพกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรบวชเนกขัมมะจาริณี(ศีลจาริณี)รุ่นที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๕๙
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๑
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๒
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๓
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๔
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๕
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๖
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๗
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๘
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๙
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๑๐
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๑๑
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม ๑๒
รูปสามเณรปี ๒๕๕๙
กลุ่ม เนกขัมมจาริณี