ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๒
ภาควิชาการวิปัสสนาจารย์รุ่น๔๒
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์
คุณสมบัติพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๒
ดาวโหลดรูปพระวิปัสสนารุ่นที่๔๔
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 22/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 493940
Page Views 709311
ท่านเจ้าคุณโชดก
ท่านเจ้าคุณโชดก สมถะต่างจากวิปัสสนาตรงไหน
ปฏิจจสมุปบาท ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
พิสูจน์โลกหน้า โลกก่อน ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
พิสูจน์สวรรค์ ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
พิสูจน์นรก ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
พิสูจน์โลกหน้า โลกก่อน ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
โพชฌงค์ 7 ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
ท่านเจ้าคุณโชดก ตอบปัญหาร้อยแปด
ท่านเจ้าคุณโชดก สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง
วิปัสสนาภูมิ ๗๓ ท่านเจ้าคุณโชดก
ท่านเจ้าคุณโชดก ธรรมะจากผี
ท่านเจ้าคุณโชดก สอนเดินจงกรม 6 ระยะ
ทางสายเอก ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2 หมู่ 13 ถนน นวมินทร์  ซอย 42 แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit